REALITAT AUGMENTADA I VIRTUAL: UN VIATGE MÉS ENLLÀ DEL COL·LEGI

Una experiència d’ensenyament-aprenentatge que promou la inclusió efectiva de tecnologies digitals disruptives com a mitjà per a l’adquisició significativa de continguts relacionats amb els set aparells o sistemes que conformen el cos humà a l’àrea de Ciències de la Natura. A través d’una sèrie de racons o estacions d’aprenentatge, l’alumnat pot aprofundir, repassar o ampliar els coneixements sobre el cos humà, interactuant amb la Realitat Virtual i Augmentada, així com creant vídeos mitjançant un croma.