APS, XOPA’T AL RÍO

APS, XOPA’T AL RÍO

Una experiència d’aprenentatge-servei que parteix el perfil de l’alumnat i l’enfronta a un repte que el porta a triar i prendre decisions. L’alumne aprèn amb un propòsit i planteja solucions a problemes reals que l’afecten de manera directa. S’implica amb la comunitat, interactua amb agents externs, que li ofereixen estímul i feedback, i s’ocupa de difondre el projecte. El docent ofereix un feedback freqüent i s’autoavalua per millorar l’impacte a l’alumne.

Café-Lab Colombia

Café-Lab Colombia

Un projecte STEAM magníficament desenvolupat. Els alumnes s’enfronten a un problema concret, la contaminació originada pel cultiu del cafè, investiguen per quantificar i analitzar el problema. La comprensió del problema els permet aportar solucions, que traspassen el pla teòric a la creació de diversos subproductes que han de defensar abans els companys.

FÍSICA VA A MART

FÍSICA VA A MART

Una experiència d’aprenentatge-servei que parteix de la solidaritat dels alumnes que tenen connectivitat per ajudar els seus companys sense connectivitat i així evitar la deserció escolar. Aquest projecte va començar el 2020 en plena pandèmia que va portar a tenir una educació virtual.