APS, XOPA’T AL RÍO

APS, XOPA’T AL RÍO

Una experiència d’aprenentatge-servei que parteix el perfil de l’alumnat i l’enfronta a un repte que el porta a triar i prendre decisions. L’alumne aprèn amb un propòsit i planteja solucions a problemes reals que l’afecten de manera directa. S’implica amb la comunitat, interactua amb agents externs, que li ofereixen estímul i feedback, i s’ocupa de difondre el projecte. El docent ofereix un feedback freqüent i s’autoavalua per millorar l’impacte a l’alumne.

Café-Lab Colombia

Café-Lab Colombia

Un projecte STEAM magníficament desenvolupat. Els alumnes s’enfronten a un problema concret, la contaminació originada pel cultiu del cafè, investiguen per quantificar i analitzar el problema. La comprensió del problema els permet aportar solucions, que traspassen el pla teòric a la creació de diversos subproductes que han de defensar abans els companys.

FÍSICA VA A MART

Una experiència d’aprenentatge-servei que parteix de la solidaritat dels alumnes que tenen connectivitat per ajudar els seus companys sense connectivitat i així evitar la deserció escolar. Aquest projecte va començar el 2020 en plena pandèmia que va portar a tenir una educació virtual.

PROJECTE DUBINI

Projecte Dubini és una iniciativa intercentres d’aprenentatge – servei mediambiental amb un enfocament educatiu multidisciplinar, innovador i transversal, basada en els ODS de l’Agenda 2030, que ha aconseguit implicar, amb un estil inclusiu, centenars d’alumnes, en primera persona , en la realització d’accions formatives i compromeses amb l’entorn natural, elaborant productes audiovisuals propis, combinats amb videoconferències, trobades i activitats a la natura amb altres persones i col·lectius, formant, en definitiva, una gran xarxa col·laborativa on unir forces per combatre de manera eficaç el Canvi Climàtic. L’alumnat ha fet aquest viatge com a protagonista del seu propi canvi interior i amb un entusiasme que ha aconseguit implicar altres persones. Als reptes climàtics a l’aula i al seu entorn es van unir altres estudiants de l’illa, i d’Itàlia, Xile, el Senegal i l’Índia, i van arribar a reunir gairebé 300 joves de set centres educatius de quatre continents